HISTORIE SBORU

Sbor dobrovolných hasičů v Hrdlořezích byl založen 25. června 1885.

Starostou obce byl rolník Václav Špringl, který byl zároveň zvolen i starostou hasičského sboru.

Dalšími zakládající členy sboru byli:
                                    Jednatel: Jan Verner
                                    Místostarosta: Felix Šťastný
                                    Pokladník: Josef Flek
                                    Velitel: František Pazderník
                                    Zbrojmistr: Václav Müler
                                    Přísedící: František Holeček, Josef Holeček, Josef Jíra, Josef Neuman

 Cvičení hasičů z roku 1896:

     


Sbor se postupně rozrůstal a koncem roku 1885 měl již 41 členů.
Továrna „Cosmos“ z Josefova Dolu darovala sboru starší stříkačku. Na stoleté výstavě v Praze byla v roce 1892 od firmy „Smekal“ zakoupena nová ruční stříkačka. Stříkačka byla sboru slavnostně předána na Župním sjezdu hasičském, který se konal 17. července 1892.


Hasičský sbor přispěl v roce 1925 částkou 250 Kč na postavení pomníku padlým v první světové válce a zúčastnil se slavnostního odhalení a předání obecnímu zastupitelstvu k opatrování.
V roce 1953 bylo založţeno družstvo žáků a družstvo žen. V lednu 1976 zahájil činnost kroužek mladých požárníků pod vedením paní Marie Špringlové. Pořádaly se výlety i dětské tábory na Branžeži.

Na jaře roku 2000 postihli naši zem rozsáhlé povodně. Za pomoc při nápravě škod byl místní sbor odměněn pamětní medailí od Sdruţení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezka.
V roce 2005 proběhly oslavy 120-ti let od zaloţení sboru. Oslavy začaly slavnostním průvodem od budovy obecního úřadu kolem restaurace U Fišerů a kapličky až k louce u vodojemu. V čele průvodu byla ruční stříkačka tažená jednospřežím. Na louce za novou výstavbou rodinných domů předvedli svoji dovednost nejen mladí hasiči, ale i starší členové. Ti předvedli ukázkový útok s historickou ruční stříkačkou. Oslavy se konají vždy po pěti letech. Proběhly tedy v letech 2010 i 2015 za velké podpory lidí z obce i blízkého okolí. Avšak v roce 2020 konání oslav na návsi zakázalo zastupitelstvo obce. 

Na jaře se hasiči podílejí na čištění požární nádrže v centru obce, která v horkém létě slouží k osvěžení a v zimě jako kluziště.
Nedávná historie i současnost dokazují, že hasičský sbor má v obci své místo. Především práce s dětmi sklízí každoročně úspěchy v podobě mnoha ocenění. Hasičské plesy a výlety do okolí jsou stále populárnější. Podpora je cítit i při jarním sběru starého železa v obci. Ve spolupráci s obcí se daří zlepšit zázemí – opravit střechu, klubovnu, garáž, a to i díky příspěvkům získaných z různých grantových řízení.

 
© www.sdhhrdlorezy.cz - vytvořte si také své webové stránky
počítadlo toplist